Μοντέλο

Φορητός

Μάθετε περισσότερα για τους φορητούς ανεμιστήρες μας

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΠΕΛΑ

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ

ΚΑΜΠΙΝΑ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΠΥΡΓΟΣ

ΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

P-45

ΜΟΝΤΕΛΟ

ΠΡΟΠΕΛΑ

Μήκος 5,80mt

ΠΥΡΓΟΣ

Πάχος 6mm

ΜΗΧΑΝΗ

105 kW (143 Hp)

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΚΑΛΥΨΗ

Έως 4,5  εκτάρια

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαθέσιμος

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Αυτόματο
και
χειροκίνητο

Μοντέλα

Σταθερός πύργος

Μάθετε περισσότερα για τους ανεμιστήρες σταθερού πύργου (αντιψυκτικοί)

Μοντέλο

Σταθερός

Μάθετε περισσότερα για το σταθερό μοντέλο μας (κατά του σχηματισμού ψύξης )