Μοντέλα

Ένας σταθερός πύργος

Μάθετε περισσότερα για τους ανεμιστήρες σταθερού πύργου

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Έλικες

ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ

ΚΑΜΠΙΝΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ

ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

ΠΥΡΓΟΣ

ΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΘΕΜΕΛΙΟ-ΕΔΡΑ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

S-60

Μοντέλο

S-45

Μοντέλο

S-35

Μοντέλο

Έλικες

Μήκος 6.00 mt
Μήκος 5.80 mt
Μήκος 5.60 mt

ΠΥΡΓΟΣ

Πάχος 8mm

Πάχος 6mm

Πάχος 6mm

ΜΗΧΑΝΗ

129 kW (175 Hp)

105 kW (143 Hp)

Δύναμη ισχύος ενός τρακτέρ *

ΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΚΑΛΥΨΗ

Έως 7,5 εκτάρια

Έως 4,5 εκτάρια

Σύμφωνα με τη δύναμη του τρακτέρ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαθέσιμος
Διαθέσιμος
ΟΧΙ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Αυτόματο και χειροκίνητο
Αυτόματο και χειροκίνητο
Εγχειρίδιο

Μοντέλα

Σταθερός πύργος

Μάθετε περισσότερα για τους ανεμιστήρες σταθερού πύργου (αντιψυκτικοί)

Μοντέλο

Σταθερός

Μάθετε περισσότερα για το σταθερό μοντέλο μας (κατά του σχηματισμού ψύξης )