Αναπαραγωγή Βίντεο

Με τον παγετό

Ο παγετός είναι ίσως το κυριότερο  άγχος   και ένας από τους κύριους περιοριστικούς παράγοντες για την παγκόσμια γεωργική παραγωγή.

Οι ανεμιστήρες κατά της ψύξης λειτουργούν αρμονικά με τη φύση για να προσαρμοστεί ο καυτός στρωματοποιημένος αέρας στην ατμόσφαιρα και ως εκ τούτου να αυξηθεί η θερμοκρασία στο έδαφος και να προστατευθούν οι καλλιέργειες στον αγροτικό μας τομέα.

Υπάρχουν δύο τύποι παγετού που μπορούν να επηρεάσουν τις καλλιέργειες, την κρυσταλλοποίηση που προκαλείται  και την εδαφική ακτινοβολία .

Οι παγετοί απο την κρυσταλλοποίηση  προκαλούνται με την ξαφνική εισβολή ρευμάτων από τα βόρεια ημισφαίρια .

Αυτά σχετίζονται με την συννεφιά, μέτριους έως και δυνατούς ανέμους, χωρίς αντιστροφή θερμοκρασίας και χαμηλή υγρασία.

Σε περίπτωση εκτεταμένου και σταθερού παγετού, οι ανεμιστήρες κατά της ψύξης είναι το μόνο σύστημα ανάμιξης του ζεστού αέρα που υπάρχει στο στρώμα αναστροφής προς τον σταθερό κρύο αέρα που εναποτίθεται στη βλάστηση, αποτρέποντας έτσι τη ζημιά στις καλλιέργειες.

Χάρη στη δυνατότητα περιστροφής και στον κατακόρυφο άξονα τους, οι ανεμιστήρες κατά της ψύξης GENER κυκλοφορούν τον αέρα για να σαρώσουν μια περιοχή 360 μοιρών και να επιτρέψουν ομοιόμορφα την κίνηση του αέρα .

Οι μονάδες μας αποτελούνται από πύργο και κινητήρα τοποθετημένο σε χαλύβδινη καμπίνα, δεξαμενή καυσίμου, πίνακα ελέγχου και τον έλικα στον πύργο.

Οι ανεμιστήρες κατά του παγετού έχουν αποδειχθεί ότι είναι η πιο αποτελεσματική λύση κατά της ζημιάς από τον παγετό.

Επικοινωνήστε με έναν ειδικό της GENER για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους ανεμιστήρες μας.

Οι παγετοί ακτινοβολίας εντοπίζονται όταν τα φυτά και το έδαφος απορροφούν το φως του ήλιου κατά τη διάρκεια της ημέρας, στη συνέχεια εκπέμπουν αυτή τη θερμότητα κατά τη νύχτα καθώς επέρχεται και ο ψυχρός αέρας.

Ο κρύος και πυκνός αέρας εγκαθίσταται στις κάτω περιοχές του φυτού , όπου εντοπίζεται και η πιο σοβαρή ζημιά από τον παγετού.

Ο θερμότερος αέρας που αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας παγιδεύεται συχνά σε ένα στρώμα πάνω από τις καλλιέργειες που είναι γνωστό ως το στρώμα αναστροφής.