Μοντέλα

Ένας σταθερός πύργος

Μάθετε περισσότερα για τους ανεμιστήρες σταθερού πύργου

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Έλικες

ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ

ΚΑΜΠΙΝΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ

ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

ΠΥΡΓΟΣ

ΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΘΕΜΕΛΙΟ-ΕΔΡΑ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

S-60

Μοντέλο

S-45

Μοντέλο

S-35

Μοντέλο

Έλικες

Μήκος 6.00 mt

Μήκος 5.80 mt

Μήκος 5.60 mt

ΠΥΡΓΟΣ

Σπάσο 8mm

Σπάσο 6mm
Σπάσο 6mm

ΜΗΧΑΝΗ

Από 174hp έως 263hp

143hp

Δύναμη ισχύος ενός τρακτέρ*

ΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΚΑΛΥΨΗ

Έως 7,5  εκτάρια
Έως 4,5  εκτάρια
Σύμφωνα με τη δύναμη του τρακτέρ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαθέσιμος
Διαθέσιμος
ΟΧΙ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Αυτόματο και χειροκίνητο

Αυτόματο και χειροκίνητο

Εγχειρίδιο

Οι μηχανές μας

Μοντέλα

Σταθερός πύργος

Μάθετε περισσότερα για τους ανεμιστήρες σταθερού πύργου (αντιψυκτικοί)

Μοντέλο

Σταθερός

Μάθετε περισσότερα για το σταθερό μοντέλο μας (κατά του σχηματισμού ψύξης )